Members

登録メンバー

Name

Hironao Takahashi

Yoichi Seki

Yuichi Oyama

Keigo Kubo

Akira Sugawara

Izumi Yoshinaga

Yuichi Yasumoto(代表)

Hakuya Yamamoto

Yasuhiro Iizuka

Yusuke Tsuruoka【GK】

Isamu Shimizu

Taro Chishima

Futoshi Murai

Shuhei Yamazaki

Tsubasa Hayashizaki

Kentaro Onchi

Ryotaro Shiomi【GK】

Riku Arakawa

Kentaro Hazama

Kazushi Kimishima

Issei Watanabe

Tatsuya Ito

Taiki Sato

Shunya Sato

Arata Suda

Takuma Imamura

Hiroshi Murai

Hiroki Yamane

Kosuke Kitamura

Hiroshi Imamura

Kaito Ichiba

Yuki Ito

Hiroto Sasakawa

Birthday
1978/2/5
1982/12/12
1983/5/12
1977/12/14
1976/3/27
1982/2/23
1982/8/30
1984/11/3
1985/2/19
1986/8/21
1994/5/16
1995/3/15
1990/6/19
1994/6/28
1994/4/12
1994/6/25

1982/7/14
1996/7/9
1994/6/6
1995/3/26
1995/6/27
1994/11/27
1994/9/15
1992/7/13
1995/2/23
1995/1/17
1997/9/11

1989/8/26

1983/4/27

1988/12/4

1993/9/26

1989/8/19

2001/12/18

No

7
11
2
12
27
18
10
28
88
1
9
5
4
6
44
22

34
0
17
21
24
51
25
41
32
99
13

29

77

31

14

​8

50

 (C)FC.Aregria All Right Reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now